Betegellátás rendje

A betegek fogadása hétfőtől péntekig 7-18 óra között, történik. Ettől eltérő rendelési időkről kérjük tájékozódjanak a “szakrendelések” menüpontban.
Az egyes részlegek rendelési idejét lásd: szakrendelések menüpont.
Az egyes részlegek rendelési idejének módosulásáról, az aktuális távollétekről az Aktuális információk menüpontban valamint az eseménynaptárban talál teljes körű tájékoztatást.

Intézetünk kizárólag csak a területi ellátási kötelezettségben meghatározott települések lakosait fogadja (ezen településeken az állandó vagy ideiglenes lakcímmel rendelkező lakosokat illetve ezen településeken rendelő háziorvosi praxishoz tartozó páciensek). Kérjük ebben az esetben beutaló köteles szakrendelés esetén a háziorvos által kiállított érvényes beutalót. A nem beutaló köteles szakrendelés felkeresése előtt minden esetben előjegyzés szükséges. Kivételt képeznek minden esetben a sürgős szükség (életveszélyes állapot) esetei!
Felhívjuk tisztelt Pácienseink figyelmét, hogy az “S” jelzéssel (“Soron kívül” jelzéssel) ellátott beutaló nem azonos a Sürgős szükség (életveszélyes állapot) esetével és nem jelent azonnali ellátást!

Minden kedves páciensünket kérjük, hogy bejelentkezésnél a recepciós pultunkat, illetve a telefonszámunkat vegyék igénybe.
Hétfőtől csütörtökig 7.30 - 15.30 óráig, pénteken 7.30 - 13.00 óráig.

Bejelentkezési telefonszám: +36 (66) 581180

A bejelentkezéshez legyenek szívesek az alábbiakat előkészíteni:

  • személyi igazolvány
  • lakcím kártya
  • TAJ számot tartalmazó hatósági igazolvány
  • beutalót (beutaló köteles szakrendelések esetén).

Az egészségügyi szolgáltatás igénybevételéhez önmagában nem elegendő a társadalombiztosítási azonosító jelet (TAJ-szám) igazoló hatósági igazolvány, kötelező bemutatni az érvényes, a személyazonosság megállapítására alkalmas igazolványát is, amennyiben a 14. életévét betöltötte (1997. évi LXXXIII. törvény ).
A TAJ-kártyán szereplő személyazonosító adatoknak egyezniük kell a többi személyazonosításra alkalmas okiraton feltüntetett adatokkal, ezért azok változása esetén új TAJ-kártya kiállításáról kell gondoskodni.
Amennyiben a TAJ tulajdonosának családi- vagy utóneve megváltozik, az ország egész területén bármely kormányhivatal megyeszékhelyen működő járási hivatalánál – Pest megye és a főváros esetén Budapest Főváros Kormányhivatala XIII. Kerületi Hivatalánál –igénylőlapon kell a kártya adatmódosítását kérni.
Amennyiben a TAJ-kártyán szereplő személyazonosító adatok nem egyeznek a személyazonosításra bemutatott okiraton feltüntetett adatokkal, intézetünk nem tudja Önt ellátásra fogadni!

Részlet 1997. évi LXXXIII. törvény a kötelező egészségbiztosítás ellátásairól
29. § (4) A biztosított az egészségügyi szolgáltatás igénybevételéhez – ha jogszabály eltérően nem rendelkezik – a társadalombiztosítási azonosító jelet (a továbbiakban: taj-szám) igazoló hatósági igazolványát és – amennyiben a biztosított a 14. életévét betöltötte – érvényes, a személyazonosság megállapítására alkalmas igazolványát köteles bemutatni. A biztosított a taj-számát a tároló elemmel rendelkező állandó személyazonosító igazolványával – a technikai feltételek megléte esetén – elektronikusan is igazolhatja, amennyiben a külön törvényben meghatározottak szerint a tároló elem azt tartalmazza. A biztosított a taj-számát a személyazonosító jel helyébe lépő azonosítási módokról és az azonosító kódok használatáról szóló törvény szerinti összerendelési nyilvántartásra vonatkozó rendelkezések szerint is igazolhatja.

Az úgynevezett sorrendiség és ellátás:

  • Az időponttal rendelkező betegek előnyt élveznek az időponttal nem rendelkezőkkel szemben.
  • Az időponttal nem rendelkező páciensek érkezési sorrendben kerülnek ellátásra. 
Csatolmányok