Beutalókról

A beutalók kötelező tartalmi elemei:

217/1997. (XII. 1.) Korm. rendelet a kötelező egészségbiztosítás ellátásairól szóló 1997. évi LXXXIII. törvény végrehajtásáról

A beutalónak tartalmaznia kell:

 • a) a beutaló orvos és munkahelyének azonosítására szolgáló adatot, megnevezését, kódját,
 • b) a biztosított nevét, TAJ-át,
 • c) a vizsgálatra vagy gyógykezelésre felkért szolgáltató nevét, intézményi azonosító kódját,
 • d) a beutaló orvos által végzett ellátást azonosító naplósorszámot, a beteg rövid kórelőzményét,
 • e) a beutaló diagnózis szöveges leírását, kódját, konzíliumi beutaló esetén a konkrét kérdést,
 • f) annak megjelölését, hogy a beutalt biztosított tekintetében rendelkezik-e az adott szakellátás tekintetében a c) pont szerinti egészségügyi szolgáltató területi ellátási kötelezettséggel,
 • g) a beutaló kiállításának dátumát,
 • h) a (10b) bekezdés a) pontja szerinti időpontot, ha az későbbre esik a beutaló kiállításától számított 90. napnál,
 • i) nem engedélyköteles külföldön történő gyógykezelés esetén az igénybe venni kívánt beavatkozás OENO kódját.
 • (10a)92 Az Ebtv. 20. § (4) bekezdése szerinti esetben a beutalónak – a kötelező tartalmi elemein túl – tartalmaznia kell
 • a) azt a tényt, hogy a beutaló orvos a biztosítottat a keresőképtelenségével összefüggő betegsége miatt soron kívül utalja be,
 • b) azt, hogy a biztosított keresőképtelensége ugyanazon betegségből adódóan folyamatosan hány napja áll fenn, valamint
 • c) a biztosított táppénzes naplószámát.

Beutaló érvényessége:

 • (10b)93 A (10), illetve a (10a) bekezdésben foglaltaknak megfelelő beutaló
 • a) a 2. § (6) bekezdése szerinti ellátáshoz kapcsolódó ellátások esetében a beutaló orvos által a beutalón megjelölt időpontig, de legalább 90 napig,
 • b) az a) pont alá nem tartozó esetben a kiállításától számított 90 napon belül
 • használható fel.

Visszarendelés esetén szükséges-e beutaló

2. § (6)55 A szakellátásra beutalt biztosított ismételt orvosi beutalás nélkül jogosult igénybe venni a járóbeteg-szakellátást, ha annak keretében ismételt ellátása orvosszakmai szempontból indokolt.

Soron kívüli ellátás (“S” jelzéssel ellátott beutaló)

SORON KÍVÜLI ELLÁTÁS („S” jelzéssel ellátott beutaló). A „soron kívüli ellátás” annyit jelent, hogy a jelentkezés napján Ön vizsgálatra kerül annak ellenére, hogy nincsen előjegyzési időpontja, de a „soron kívüli ellátás” nem egyenlő az azonnali, az érkezése pillanatában történő ellátással! Felhívjuk tisztelt pácienseink figyelmét, hogy a soron kívüli vizsgálat szükségességéről a beutaló orvos dönt, és nem a páciens/beteg!

Amennyiben beutaló orvosa az Ön „soron kívüli ellátását” kéri:

 • a beutalón fel kell tüntetnie az „S”= „Soron kívüli” jelzést,
 • aláírásával, orvosi bélyegzőjének lenyomatával azt el kell látnia,
 • meg kell indokolnia a vizsgálat soron kívül történő elvégzésének szükségességét.

Felhívjuk tisztelt pácienseink figyelmét, hogy a soron kívüli vizsgálat szükségességéről a beutaló orvos dönt, és nem a páciens/beteg!

A „soron kívüli ellátás” annyit jelent, hogy a jelentkezés napján Ön vizsgálatra kerül annak ellenére, hogy nincsen előjegyzési időpontja, de a „soron kívüli ellátás” nem egyenlő az azonnali, az érkezése pillanatában történő ellátással!

A soron kívüli ellátás nem egyenlő a „sürgős” ellátással sem!
Jogszabályi előírás tartalmazza a sürgős szükség körébe tartozó, életet veszélyeztető állapotokat és betegségeket52/2006. (XII. 28.) EüM rendelet)!

A soron kívüli ellátás szükségességéről, indokoltságáról az Ön vizsgálata után az adott szakrendelés orvosa dönt a jogszabályban meghatározott szempontok figyelembevételével.

Amennyiben az adott szakrendelés orvosa a vizsgálat után nem találja indokoltnak az Ön soron kívüli ellátását, vagy visszairányítja Önt a beutaló orvoshoz, vagy ha további, de nem soron kívül elvégzendő vizsgálatot/vizsgálatokat tart indokoltnak, ellátja Önt előjegyzési időponttal.

Ismételten felhívjuk tisztelt pácienseink figyelmét, hogy a soron kívüli vizsgálat szükségességéről a beutaló orvos dönt, és nem a páciens/beteg!

Minden „Sürgős” jelzéssel ellátott beutalás esetén a beutaló orvosnak jeleznie kell a beutalást az Intézetünk felé.

Melyik szakrendelésre szükséges és melyikre nem kell beutaló?

Honlapunkon, illetve Intézetünk recepcióján tájékozódhat, hogy az adott szakrendelés felkeresésekor szükséges-e beutaló.

Tájékoztató a magánorvosi beutalókkal kapcsolatban

Tájékoztatjuk Önöket, hogy intézetünk az Országos Egészségbiztosítási Pénztár által finanszírozott egészségügyi intézmény, ezért magánorvosi beutalót OEP finanszírozás terhére nem tudunk elfogadni!

Tisztelt Pácienseink!

Az érintett betegségével kapcsolatba hozható minden olyan egészségügyi adat továbbítható, amely a kezelőorvos vagy a háziorvos döntése alapján a gyógykezelés érdekében fontos. Önnek azonban lehetősége van a digitális önrendelkezés keretében arra, hogy az Elektronikus Egészségügyi Szolgáltatási Térbe (EESZT-be) bekerülő adatainak hozzáférését szabályozza.

Felhívjuk tisztelt Pácienseink figyelmét, amennyiben rendelkeznek az ellátási adatokról, körültekintően járjanak el, mert letilthatnak olyan ellátási információkat is, amik késleltethetik, akadályozhatják az Önök további gördülékeny, szakmailag hatékony egészségügyi ellátását!

Tisztelt Pácienseink! A fent említett, egészségügyi ellátásával kapcsolatos digitális önrendelkezését NEM tudja megtenni Intézetünkben az ellátás során, erre kizárólag az alábbi linken olvasható lehetőségek vannak! Ellátása során csak a korábban megtett, és TILTÁST tartalmazó rendelkezéseinek ideiglenes feloldására van lehetőség, melyet akár írásban is megtehet az adott szakrendelésen, amennyiben korábban olyan, letiltásra került egészségügyi információhoz enged hozzáférést kezelőorvosának, aminek a megismerése az Ön egészségügyi ellátásának szakmai szempontból elengedhetetlen, és az az Ön mielőbbi szakszerű ellátását, gyógyulását szolgálja! Felhívjuk továbbá a figyelmet, hogy a rendelkezések feloldása a szakmai, gyógyító munka alatt értékes időt vesz el az ellátás során a betegellátásra fordítható időből.

Kérjük, hogy a digitális önrendelkezés során vegyék figyelembe az itt leírtakat!

Részletes tájékoztatót talál a digitális önrendelkezésről a következő linkre kattintva:

EESZT digitális önrendelkezés tájékoztató