Betegpanaszok kezelése

Felhívjuk tisztelt pácienseink figyelmét, hogy szóbeli panaszát megteheti az intézet Igazgatójánál kedden és szerdán 14.00 - 15.00 óráig.
Írásbeli panaszát elküldheti a rendelo@gyomaendrod.hu e-mail címre.
Továbbá írásbeli panaszt tehet, melyet leadhat személyesen az intézmény titkárságán, illetve feladhatja postai úton 5500 Gyomaendrőd, Hősök u. 57. szám alatti címre.


1997. évi CLIV. törvény az egészségügyről
A beteg panaszainak kivizsgálása
29. § (1) A beteg jogosult az egészségügyi ellátással kapcsolatban az egészségügyi szolgáltatónál, illetve fenntartójánál panaszt tenni.
(2) Az egészségügyi szolgáltató, illetve a fenntartó köteles a panaszt kivizsgálni, és ennek eredményéről a beteget a lehető legrövidebb időn belül, de legfeljebb harminc munkanapon belül írásban tájékoztatni. A panaszjog gyakorlása nem érinti a betegnek azon jogát, hogy a külön jogszabályokban meghatározottak szerint – a panasz kivizsgálása érdekében – a betegjogi, ellátottjogi és gyermekjogi képviselőt foglalkoztató szervhez és más szervekhez forduljon. Erre a körülményre a szolgáltató köteles a beteg figyelmét felhívni.
(3) A panasz kivizsgálásának részletes szabályait az egészségügyi szolgáltató belső szabályzatban rögzíti.
(4) A panaszokat nyilván kell tartani és a panasszal, illetve annak kivizsgálásával összefüggő iratokat 5 évig meg kell őrizni.